T: 26140 03948E: zania_alexiou@yahoo.gr
espa

Οι σφυρίχτρες ως θεραπευτικό εργαλείο στη Στοματοκινητική Παρέμβαση

Άρθρο της Ζάνιας Αλεξίου στο περιοδικό About

Ζάνια Αλεξίου Λογοθεραπεύτρια

Ακόμα και αν οι σφυρίχτρες δεν είχαν ανακαλυφθεί από τους αρχαίους πολιτισμούς, σίγουρα οι λογοθεραπευτές της σύγχρονης εποχής θα τις είχαν ανακαλύψει. Για μερικούς ίσως είναι δύσκολο να πιστέψουν ότι μια απλή σφυρίχτρα θα μπορούσε να είναι κάτι παραπάνω από παιχνίδι, αλλά στον κόσμο των επαγγελματιών λόγου και ομιλίας, μικρές και απλές σφυρίχτρες αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία θεραπείας. Παρακάτω θα εξηγήσουμε πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκαταστήσουν διαταραχές άρθρωσης, να αντιμετωπίσουν ελλείμματα στη φώνηση ή τον έλεγχο της αναπνοής, να δουλέψουν την αποκατάσταση υπερωιοσχιστιών, να διδάξουν υπερωιοφαρυγγικές λειτουργίες και να βελτιώσουν την ευκρίνεια της ομιλίας.

Η δουλειά της στοματοκινητικής παρέμβασης είναι να ομαλοποιήσει το μυϊκό σύστημα του στόματος μέσω της συνεχούς εξάσκησης. Η παραδοσιακή λογοθεραπεία χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο των μυών δεν μπορεί να είναι πλήρως επιτυχής. Ωστόσο είναι εξίσου σημαντικό να θυμόμαστε ότι η στοματοκινητική παρέμβαση αποτελεί ένα επιπρόσθετο βοήθημα στην παραδοσιακή θεραπεία και όχι αντικαταστάτη. Όταν οι στοχευμένοι μύες όντως ομαλοποιούνται, η εισαγωγή παραδοσιακών μεθόδων κατά τη θεραπεία όπως η ακουστική ανατροφοδότηση ή οι προσεγγίσεις φωνολογικής επεξεργασίας, επιφέρει μετρήσιμα υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας. Το να χρησιμοποιούμε σφυρίχτρες ως θεραπευτικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ισχυρό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό!

Το φύσημα σφυριχτρών είναι λοιπόν μια χρήσιμη και διασκεδαστική τεχνική για την ενδυνάμωση των κοιλιακών μυών για την καλή ροή αέρα, το οποίο με τη σειρά του είναι σημαντικό για την σωστή παραγωγή ομιλίας. Εκτός από τη βελτίωση της ροής αέρα, οι σφυρίχτρες είναι επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο για την βελτίωση των ήχων της ομιλίας (άρθρωση) αυξάνοντας την επίγνωση του σαγονιού, των χειλιών και της γλώσσας, διδάσκοντας την τοποθέτηση και αναπτύσσοντας τη δύναμη συγκεκριμένων μυών, καθώς επίσης και ελαττώνοντας ή εξαλείφοντας την σιελόρροια. Οι σφυρίχτρες βοηθούν στην αύξηση της μνήμης των μυών, της δύναμης και του ελέγχου που απαιτούνται για την ανάπτυξη τριών περιοχών απαραίτητων για την σωστή παραγωγή ομιλίας: του σαγονιού, των χειλιών και της γλώσσας.

Η ιεραρχία σφυριχτρών της στοματοκινητικής παρέμβασης δουλεύει με καθορισμένους στόχους όπως είναι η επιδιόρθωση ενός μεσοδοντικού ψευδίσματος, η βελτίωση του στρογγυλέματος των χειλιών και η επιδιόρθωση συγκεκριμένων φωνημάτων. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη των μυών σε τρεις περιοχές και με την εξής σειρά: φώνηση μέσω των κοιλιακών μυών, αντήχηση μέσω των μυών της υπερώας και άρθρωση μέσω των μυών του σαγονιού, των χειλιών και της γλώσσας.

Υπάρχουν δύο ευρείες κατηγορίες ατόμων που λαμβάνουν την παρέμβαση με την ιεραρχία σφυριχτρών: αυτοί που θα ξεκινήσουν με την  πρώτη σφυρίχτρα και θα δουλέψουν μέχρι τη συμπλήρωση όλης της ιεραρχίας και αυτοί των οποίων οι ανάγκες μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση ανεξάρτητων σφυριχτρών που λειτουργούν για τα δικά τους προσωπικά ελλείμματα ομιλίας. Οι ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα όλων των δυνατοτήτων και ηλικιακών ομάδων.

Οι σφυρίχτρες της ιεραρχίας είναι οργανωμένες βάσει στόχων και μυϊκών κινήσεων που απαιτούνται για την παραγωγή φωνημάτων. Κάθε σφυρίχτρα γίνεται σταδιακά ένα επίπεδο πιο δύσκολη όταν δουλεύουμε στην ιεραρχία, επαναπροκαλώντας τα επιτεύγματα του ατόμου κατά έναν επιβραβευτικό τρόπο. Με τη θεραπεία σφυριχτρών ακόμα και τα άτομα με σημαντικά ελλείμματα επιτυγχάνουν αξιοσημείωτη θεραπευτική πρόοδο.

Στο ξεκίνημα του προγράμματος, ο θεραπευτής παρουσιάζει μια σφυρίχτρα- στόχο και καθορίζει τον υψηλότερο αριθμό επαναλήψεων που μπορεί να επιτευχθεί με γρήγορη διαδοχή σε μία φορά χωρίς διάλειμμα. Ο στόχος με κάθε σφυρίχτρα είναι να επιτευχθούν εικοσιπέντε επιτυχείς επαναλήψεις, παίρνοντας το άτομο μια μικρή αναπνοή μεταξύ κάθε φυσήματος. Εάν ο μέγιστος αριθμός φυσημάτων που εκτέλεσε το άτομο είναι μικρότερος από τον στόχο των εικοσιπέντε, ο θεραπευτής σταματάει σε αυτό το σημείο και ορίζει τον επιτευχθέντα αριθμό επαναλήψεων ως εργασία για το σπίτι για ημερήσια πρακτική εξάσκηση. Αυτές οι ασκήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα με τον θεραπευτή και ιδανικά, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα στο σπίτι. Καθώς κατακτάται η κάθε σφυρίχτρα, ο θεραπευτής παρουσιάζει είτε την επόμενη σφυρίχτρα στην ιεραρχία ή την επόμενη σφυρίχτρα που είναι κατάλληλη για τους στόχους που έχουμε θέσει για το συγκεκριμένο άτομο. Οι γονείς ή οι φροντιστές βοηθούν το άτομο να εξασκείται στο σπίτι. Όπως γνωρίζουμε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς ή οι φροντιστές να αναλαμβάνουν ουσιώδη ρόλο στη θεραπεία.

Όπως είπαμε ήδη οι σφυρίχτρες είναι διασκεδαστικές και η διασκέδαση αποτελεί ένα κίνητρο. Μέρος της επιτυχίας αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης είναι ότι αφορά δουλειά και για πολλά άτομα είναι δύσκολη δουλειά. Η δουλειά είναι μεταμφιεσμένη σε ένα παιχνίδι και η διασκέδαση που απολαμβάνουν τα άτομα χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενα αυτό το παιχνίδι είναι άσκηση, όπως είναι άσκηση και να κάνεις δέκα, είκοσι ή τριάντα κοιλιακούς. Στόχος μας από τη χρήση κάθε σφυρίχτρας είναι η επαναδημιουργία της κίνησης ενός μυός μέσω του χαρακτηριστικού της επανάληψης. Όμως έχουμε πάντα κατά νου ότι δεν πρόκειται για παιγνιοθεραπεία, αλλά για δουλειά!

Οι κατηγορίες ατόμων που επωφελούνται από αυτές τις τεχνικές είναι πραγματικά ποικίλες. Για παράδειγμα, άτομα με διάγνωση απραξίας/δυσπραξίας μπορούν να ακολουθήσουν την θεραπεία με σφυρίχτρες για να μάθουν τον προγραμματισμό κίνησης για την μετέπειτα ανάπτυξη της καθαρότητας της ομιλίας. Αυτές οι μέθοδοι παραβλέπουν τα ελλείμματά τους. Η τεχνική δράσης-αντίδρασης που χρησιμοποιούν οι σφυρίχτρες δημιουργεί τη λειτουργία των μυών επιτρέποντας στους μύες να καταγράψουν στη μνήμη αυτή την κίνηση. Ο θεραπευτής μπορεί να τοποθετήσει το χέρι του στο στομάχι του ατόμου και να σπρώχνει προς τα μέσα κατά την διάρκεια της εκπνοής οδηγώντας τον αέρα να κατευθυνθεί μέσα στη σφυρίχτρα και να παράγει ήχο. Αυτό προσφέρει στο άτομο νέα επίγνωση του γεγονότος ότι κάτι που συμβαίνει στην κοιλιά του δημιουργεί ήχο στο στόμα του. Τα νοητικά υστερούντα άτομα κερδίζουν την ίδια επίγνωση στερούμενα λεκτικής καθοδήγησης.

Πολλά άτομα με ποικίλες διαγνώσεις έχουν ανεπαρκή ικανότητα να συστέλλουν και να διαβαθμίζουν τους κοιλιακούς τους μύες και θα πρέπει να μάθουν να τους συσφίγγουν έτσι ώστε να ελέγχουν την εκπνοή τους. Ο χαμηλός τόνος στους κοιλιακούς μύες τους παράγει ανεπαρκείς ποσότητες αέρα που μετά βίας υποστηρίζουν μεμονωμένες λέξεις ή μικρές φράσεις. Η θεραπεία με σφυρίχτρες βοηθά στην πραγματοποίηση αυτού χωρίς τη χρήση αντισταθμιστικών σκελετικών κινήσεων όπως ανύψωση των ώμων και/ή σφίξιμο όλου του σώματος. Αυτές είναι απλά δύο κατηγορίες ατόμων των οποίων τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς μόνο από την παραδοσιακή λογοθεραπεία. Το αποτέλεσμα είναι μια σημαντική παρεμπόδιση της ικανότητας αυτών των ατόμων να εκφραστούν σύμφωνα με το νοητικό τους επίπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας με σφυρίχτρες, είτε έχοντας χρησιμοποιήσει ολόκληρη την ιεραρχία ή μια καθορισμένη από τον θεραπευτή αλληλουχία συγκεκριμένων σφυριχτρών, έχουμε άτομα με την απαιτούμενη δύναμη και κινητικότητα ώστε να ξεκινήσουν κλασικές θεραπείες άρθρωσης  και που έπρεπε να κάνουν και λίγη «μουσική» στην πορεία της παρέμβασης!

 

Πηγή: About